Make your own free website on Tripod.com

Yazı İşleri Müdürlüğü

Belediyemizde Yazı işleri Müdürlüğü; Belediyenin bürokratik, görünmeyen, içe dönük hizmetlerini yerine getiren bir birimdir. 1 Müdür ve 2 Memur ile hizmetlerini yerine getirmeye çalışan birimin görevleri:

 

n   n   Belediye meclisi ve Belediye encümeni sekreteryasını yürüterek alınan kararların yazımını sağlamak, yürütümünü takip etmek, gerekli tebligatları yapmak,

 

Aydın GENÇ

Yazı İşleri Müdür Vekili

 

n   n   Belediyenin iç ve dış tüm yazışmalarını yürütmek.

 

n   n   İşçi ve memur personel ile ilgili tüm özlük işlemlerini yürütmek.

 

n   n   Kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeleri ve bunlarla ilgili değişiklikleri takip etmek.

 

n   n   Ayrıca arşiv hizmetleri ile belediyenin genel iç ve dış bürokratik iş ve işlemlerini yürüterek, başkanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

Yazı İşleri müdürlüğünün iş yoğunluğu yatırım ve hizmetlere orantılı olarak gün geçtikçe artmaktadır. Belediye yatırım ve hizmetlerine paralel olarak artan bu iş yoğunluğu ile yazı işleri bünyesinde yılda ortalama 1000 - 1500 adet gelen evrak, 2000 - 2500 adet giden evrak, 400 - 450 adet encümen kararı, 50 - 60 adet meclis kararı işlem görmektedir.

 

Bu işlemlerin yanı sıra Belediyemizin diğer kurum ve kuruluşlar ile iletişimini sağlamaktadır.

 

Ahmet SEVER

Memur

 

Basın yayın ve halkla ilişkiler görevi de Belediyemiz Yazı İşleri birimi tarafından yürütülmektedir. Belediyenin yaptığı çalışma ve hizmetleri halka ve basına tanıtmak, yapılan çalışmaları arşivlemek, birimlerle koordineli çalışarak vatandaşların sorun ve ihtiyaçlarını çözecek yöntemler geliştirmek, belediye tarafından yapılan ve yapılması gereken her türlü sosyal-kültürel ve sportif etkinlikleri düzenlemek, halk toplantıları organize ederek Belediye  - Halk dayanışmasını sağlamak gibi projelerin üretilmesi de bu birim tarafından yürütülmeye çalışılmaktadır. Yazı işleri biriminde yeterli istihdam olmadığından bu birim büyük bir özveri ile görevini yerine getirmeye çalışmaktadır.

 

Coşkun DİNÇEL

Evrak Kayıt Elemanı

 

Bazı işlemleri ve kayıtları hızlandırmak , yazışmaları daha iyi organize edebilmek için Yazı İşleri Biriminde bilgisayar uygulamaya geçilmiştir.

 

TEŞKİLAT ŞEMASINA DÖNÜŞ