Make your own free website on Tripod.com

TÜRKELİ TARİHİ 

 

 

 


Türkeli ilçesinin Balaycık Tepesinden görünüşü

TÜRKELİ BELEDİYESİNİN TARİHÇESİ

Sinop iline bağlı Ayancık’ın batısında sahil şeridine kurulmuş küçük ve şirin bir ilçedir.  Yüzölçümü 295 km2’dir. Biri bucak, 33 köyü bulunmaktadır. Bucak olan Helaldı Güzelkent adını almış ve 1991 yılında belediye olmuştur. İlçe nüfusu 7400’dür. Sinop iline uzaklığı 100 km, Ayancık ilçesine 36 km, Boyabat’a 138 km, Gerzeye 129 km, Saraydüzü’ne 161 km uzaklıktadır. 1957 yılına kadar Ayancık’a bağlı iken 1957 yılında ilçe olmuştur.

Türkeli ilçesieski çağlarda kurulmuş yerleşim yerlerinden biridir. Halen ilçe merkezinin bulunduğu yerde yapılan inşaatlar nedeni ile yapılan kazılarda toprağın 1-2 metre derinlikte parke kaldırım taşlarına ve mozaik kalıntılarına rastlanmıştır. 

 

 

 

İlçe merkezi, yerleşim yeri olarak yüzyıla yakın  bir geçmişe sahiptir.  İlçe, önce Rum Pontuslular’ın sonra Selçuklular’ın daha sonra İsfendiyar oğulları Beyliği’nin ve 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet’in Sinop’u alması ile Osmanlı yönetiminin eline geçmiştir.

 

Türkeli Güllüsu mevkii (Çatalzeytin Yol Güzergahı)

 

İlk kurulduğu zamanki adı YARNA’dır. Daha sonra sahilde batan bir gemi kalıntısına istinaden GEMİYANI adını almıştır. Türklerin ormanlık olan yöreye kaçarak yerleşmeleri ile Türklerin yerleşim yeri anlamına gelen TÜRKELİ adını almıştır.

 

 

Cumhuriyetin ilk yıllarında Ayancık ilçesine bağlı olan Türkeli 01.05.1957 yılında ilçe olmuştur.

 

 

 

Haşim ÖZDEMİR

 

Türkeli Belediyesi’nin

ilk Belediye Başkanıdır.

1958 – 1960 yılları arası görev yapmıştır.

1960 ihtilali ile görevi sona ermiştir.

 

 

 

 

Mustafa BOZKURT

 

Türkeli’nin İkinci Belediye Başkanı’dır.

1963 – 1973 yılları arası görev yapmıştır.

1973 yerel seçimlerinde görevi

Şükrü GÜRLEYEN’e devretmiştir.

 

 

 

 

Şükrü GÜRLEYEN

 

Türkeli’nin üçüncü Belediye Başkanıdır.

1973 – 1984 yılları arası görev yapmıştır.

1984 seçimleri ile görevi

H.Hasan ÖZCAN’a devretmiştir.

 

 

 

H.Hasan ÖZCAN

 

Türkeli’nin Dördüncü Belediye Başkanıdır.

1984 – 1994 yılları arası görev yapmıştır.

1994 Yerel seçimleri ile görevini

Mustafa ÖZCAN’a devretmiştir.

 

 

 

 

Mustafa ÖZCAN

 

Türkeli’nin Beşinci Belediye Başkanı’dır.

1994 – 1999 yılları arası görev yapmıştır.

1999 seçimleri ile görevini

Halil Dilek ÖZCAN’a devretmiştir.

 

 

18 NİSAN 1999 SEÇİMLERİ  NETİCESİNDE GÖREVE GELDİ,

 

 

Halil Dilek ÖZCAN

Türkeli Belediye Başkanı

 

 

 

HALEN GÖREVİNE DEVAM ETMEKTEDİR.

 

TÜRKELİ’DEN YETİŞEN EN ÜNLÜ DEVLET ADAMI

 

MEHMED RÜŞDİ PAŞA (Mütercim);

             (Doğumu; Kasım/Aralık 1811, Ayandon[Bugün Türkeli-Türkeli Ayancık’a bağlı idi. Bu sebepten dolayı AnaBritannica ansiklopedisinde Ayancık olarak bahsedilmektedir.-]

                (Ölümü ; 14 Mart 1882, Manisa)

                Osmanlı Sadrazamı, Abdülaziz’in tahttan indirilmesinde önemli rol oynamıştır.

                Çocuk yaşta ailesi ile birlikte İstanbul’a yerleşti.Mahalle Mektebinde okudu. Asakir-i Muntazame’ye girdikten bir süre sonra mülazım oldu. Bu arada Fransızca öğrendi ve Bab-ı Seraskeri Tercüme Odası’nda Fransızca’dan askeri nizamnameleri çevirmekle görevlendirildi. Kolağası olarak Anadolu, Rumeli ve Suriye’de bulundu. 1839’da Miralay, 1843 te Mirliva, ardından Dar-ı Şüra-yı Askeri Üyesi, 1845 te Ferik, 1847 de Hassa Ordusu müşiri (İstanbul’da bulunan 1.Ordu Komutanı) oldu. 1848’de Dar-ı Şura-yı Askeri Başkanlığı’na, 1857de de seraskerliğe atandı. 1853’te seraskerlikten alınarak yeniden Hassa Ordusu müşirliğine getirildi. Aynı yıl görevinden ayrıldı. 1854’te Meclis-i Ali-i Tanzimat üyeliğine atandı. 1855’te ikinci kez serasker oldu. Ertesi yıl bu görevinden alındıysa da 1857-58’de yeniden seraskerlik yaptı. 1858’de Tophane müşiri ve Meclis-i Ali-i Tanzimat Başkanı oldu. 1859’da Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa’nın yerine Sadrazamlığa getirildi. 1860’ta görevinden alındı.1861-63 arası dördüncü kez seraskerlik yaptı. 1866’da Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliye Başkanlığına getirildi. Aynı yıl Fuat Paşa’nın yerine ikinci kez sadrazam oldu. Ama dış polutuka alanında karşı karşıya kaldığı sorunlar nedeniyle 1867’de sadrazamlıktan istifa etti.1867-68 yıllarında beşinci kez seraskerlikte bulundu. 1871’de Divan-ı Ahkam-ı Adliye Nazırı oldu. Ekim 1872’de üçüncü kez sadrazamlığa getirildi ve yaklaşık dört ay bu görevde kaldı. Mayıs 1876’da başlayan dördüncü sadrazamlık döneminde Abdülaziz’in tahttan indirilmesinde önemli rol oynadı. Ama II. Abdülhamit’in tahta çıkmasından sonra onunla anlaşmazlığa düştü ve görevinden ayrıldı(Aralık 1876). 28 Mayısta beşinci kez getirildiği sadrazamlık görevinde yalnızca bir hafta kaldı. Görevden alındıktan sonra Manisa’daki çiftliğine çekildi. 1881’de Abdülaziz’in ölümüyle ilgili olarak sorguya çekildiyse de yargılanmasına gerek görülmedi.

 

 

 

 

 

 

 

ANA SAYFA