Make your own free website on Tripod.com

Hesap İşleri Müdürlüğü

Hesap İşleri Müdürlüğümüzün Tahsilat, Tahakkuk, Bordro-Çevre Temizlik, Odun Kömür Fonu, Su tahakkuk ve emlak işleri gibi birçok alt birimle birlikte görevini sürdürmekte olup, Hesap İşleri Müdürlüğü görevi Belediyemiz Muhasebeci Yardımcısı tarafından vekaleten yürütülmektedir.

 

H.Neriman GÜRLEYEN

Hesap İşleri Müdür V.

 

 1 Hesap İşleri Müdür Vekili, 1 adet memur ile hizmetlerini yürütmeye çalışan Hesap İşleri Müdürlüğü birimi, 1 emlak memuru, 1 tahakkuk memuru, 2 adet tahsildar, 2 adet su işlerinde görevli alt birim kadrosu ile görevini sürdürmektedir. Belediyelerin etkin hizmet vermesinde günlük çalışmalar ne kadar önemliyse, Belediye gelirlerinin gerçekci bir biçimde saptanması ve giderlerinin de buna göre ayarlanması o kadar önemlidir. Belediyemiz gelirlerinin büyük bir bölümünü yatırım harcamalarına ayıran yatırımcı bir belediyedir. Hesap İşleri Müdürlüğümüz bu güne kadar gelirle gider arasındaki dengeyi korumaya çalışmıştır.

 

Ergin ÖZDEMİR

Hesap İşl.Memuru

 

n   n   n   n   Tahakkuklarımızın %92’si her yıl sonu itibarı ile tahsil edilmektedir.

n   n   n   n   Her yıl kimsesizlere, muhtaçlara ve Asker Ailelerine yardım yapılmaktadır.

n   n   n   n   Belediyemizde 56 personel çalışmakta olup 1999 yılı Ekim ayı itibarı ile personele aylık 9.500.000.000.- TL. ödenmektedir.

 

Mustafa Kemal ÖZCAN

Tahakkuk Memuru

 

Ayrıca işleri yürütebilmek için hizmet ve mal karşılığı esnafa ödediğimiz aylık ortalama 5 milyar civarındaki giderleri kattığımızda belediyenin Türkeli ekonomisindeki yeri ve önemi ile direkt sağladığı parasal girdiler daha iyi görülmektedir. Bu sonuç Belediyemizin ilçemizde en büyük işyeri en fazla istihdam olanağı yaratan en fazla girdiyi direkt sağlayan kurum olma özelliğini öne çıkartmaktadır.

 

Osman DURAN

Su İşleri Memuru

 

Su İşleri Sayaç Yazımı ve Fatura Tahakkuk  iş ve işlemleri Osman DURAN tarafından düzenlenmektedir.

 

Aynur ÖZDEN

Tahsilat Memuru

 

Cengiz ÖZCAN

Tahsilat Memuru

 

Belediyemizin Muhasebe Servisi Tahsilat İş ve İşlemleri Tahsilat Memurları Aynur ÖZDEN Ve Cengiz ÖZCAN tarafından yürütülmektedir.

 

HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMİNDE GÖREV YAPAN YARDIMCI ELEMANLAR

 

Şenel ŞAHİN

Tahakkuk İşleri Yardımcı Elemanı

 

Şenol ŞENTÜRK

Tahakkuk İşleri Yardımcı Elemanı

 

EMLAK MEMURLUĞU

 

Mustafa TAŞDELEN

Emlak İşleri Memuru

 

Belediyemiz Emlak İş ve İşlemleri Mustafa TAŞDELEN tarafından yürütülmektedir

 

TEŞKİLAT ŞEMASINA DÖNÜŞ