Make your own free website on Tripod.com

Fen İşleri Memurluğu

 

Şahin ÖZTÜRK

Belediye İnşaat Teknisyeni

 

Fen İşleri Belediyenin en önemli ve en fazla işçi çalıştıran üretim birimidir. Öyle ki; Belediye ile Fen İşleri eş anlamlı gibidir.

 

Fen İşlerinin en önemli faaliyetleri kanalizasyon, yağmursuyu, yol gibi altyapı hizmetlerini gerçekleştirmek, şehrin ihtiyaç duyduğu üstyapı inşaatlarını (park-bahçe-yeşil alan çalışmaları, kaldırım, çeşitli sosyal tesisler gibi) yapmak, ayrıca; şehir planlama faaliyetleri, harita alım ve revizyon işlerini yaptırmak, irtifak hakkı tesisi işlemleri, ıslah imar planları, statik ve tesisat tespit işleri, Yapı İzin Ruhsat işleri ve emlak istimlak gibi büro hizmetlerini de yürütmektedir. Fen işleri tüm bu görevlerini 1 İnşaat Teknisyeni, 1 yardımcı eleman ve 34 adet işçi ile yürütmeye çalışmaktadır. Fen İşleri Belediye yatırımlarının can damarıdır. Alt yapı ve üst yapı yatırımlarının hepsinde Fen İşlerinin imzası vardır.

 

Hasan GÜLEL

İnş.Teknikeri

        

Belediyemiz Fen İşleri Birimince yapılan ve takip edilen çalışmalar ana başlıklarla şöyle sıralanabilir:

 

n   n   İmar İşleri

n   n   İnşaat İşleri

n   n   İskan İşleri

n   n   Arsa düzenleme işleri

n   n   Yol açım çalışmaları

n   n   Stabilize malzeme çalışmaları

n   n   Yol tretuvar beton kaplama işleri

n   n   Sosyal tesisler ve yeşil alanların düzenlenmesi

n   n   Beton parke, büz, bordür ve biriket üretimi

n   n   Köprü ve menfez çalışmaları

n   n   Tretuvarlara karo, paledyen, parke kaplama çalışmaları

n   n   Kanalizasyon çalışmaları

n   n   İçmesuyu çalışmaları

 

Hamdi ÖZDEN

Fen İşleri Yardımcı Elemanı

 

n   n   Park, bahçe düzenleme çalışmaları

n   n   Ağaçlandırma ve yeşil alan çalışmaları

n   n   Sosyal tesis yapım çalışmaları

 

TEŞKİLAT ŞEMASINA DÖNÜŞ