Make your own free website on Tripod.com

T.C.

TÜRKELİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

BRİFİNG BİLGİLERİ

 

 

TÜRKELİ BELEDİYESİ BRİFİNG BİLGİLERİ

 

A) Belediye, belde halkının ortak mahalli ihtiyaçlarını karşılamak ve belediye hizmetlerini görmek amacını taşıyan kamu tüzel kişiliğine sahip bir mahalli idare birimidir. Belediyelerin görevleri 14.4.1930 tarihinde yayınlanan 1580 sayılı kununda belirtilmiştir. Bunların bir kısmı mecburi vazifeler, bir kısmı ise ihtiyari vazifelerdir. Kanunda ihtiyari vazifelerin, mecburi vazifeler ifa edilmedikçe yapılamayacağına dair hüküm bulunmaktadır.

 

B) Teşkilat : Belediyemiz bünyesinde Yazı İşleri Müdürlüğü, Hesap İşleri Müdürlüğü birimleri bulunmaktadır. İtfaiye Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü gibi birimler de personel yetersizliği nedeni ile oluşturulamamıştır.

 

C) Kadro ve Personel Durumu : Belediyemizin toplam 34 adet kadrosu bulunmaktadır. Kadrolu personel sayısı 21 olup inşaat, imar ve  temizlik işleri mevsimlik geçici işçiler ile yapılmakla beraber personel durumumuz oldukça yetersizdir. İçişleri Bakanlığı’ ndan atama izni alıp personel ihtiyacımızı gidermek için yazışmalarımız devam etmektedir.

D) Bina Durumu : Belediyemizin zemin+3 kat olmak üzere hizmet binası bulunmaktadır. Bunun zemin katında bir kısmında İlçe Halk Kütüphanesi ve  bir kısmında da İlçe Tarım Müdürlüğü hizmet vermektedir. Birinci katında Belediyemiz hizmet vermekte olup, ikinci katında İlçe Nüfus Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü, Türkeli Noteri hizmet vermektedir. En üst katta ise, Belediyemizin misafirhanesi ve toplantı salonu mevcuttur.

 

Belediyemizin 2 kat 8 daireli 1 adet lojman binası bulunmaktadır. Fakat Belediyemiz imkanlarının oldukça yetersiz olması nedeni ile restore edilemediğinden kullanılabilecek durumda değildir.

 

E) Hizmet Araçları : Belediyemizin 2 adet binek otomobili, 2 adet damperli kamyonu, 1 adet yükleyici kepçe, 1 adet kazıcı kepçe, 1 adet itfaiye aracı, 1 adet itfaiye vidanjör, 1 adet küçük Bedford kamyon ve 1 adet traktörü bulunmaktadır.

 

SON 6 AY İÇİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

 

Bir önceki 6 ay içinde yapılan çalışmalar devam etmekle birlikte ilçemizin günlük temizliği ve her hafta itfaiye aracı ile sokakların yıkanması sağlanmaktadır. Türk Telekom’un yaptığı şebeke kazıları nedeni ile açılan kanalların düzenli bir şekilde kapanması ve kaldırılan parke taşlarının yeniden döşenerek betonlanması gereken yerlerin betonlama işlemleri seri bir şekilde devam etmektedir.

 

Belediyemizce üretimi yapılan parke taşı, bordür taşı, ve yivli karosiman üretimine devam edilmiş olup, malzemeler gerekli yerlerde kullanılmaktadır.

H.Hasan Özcan caddesine 100 m kanalizasyon yapımı ve parke döşemesi başarı ile devam etmekte ve neticeye ulaşılmaktadır.

 

 

BELEDİYEMİZCE TAMAMLANAN ÇALIŞMALAR

 

1-   Şehit Fehmi Tan Sokağı,Parke yapımı 4800 m2, Şehit Kemal Ünal Cad., parke yapımı 3000 m2 tamamlanmıştır.

2-   Şehit Esat Özcan yolunun parke döşemesi ve kaldırımları yapılmıştır.(1200 m2).

3-   Pazar yeri zemin betonu ve istinad betonu yapılmıştır.(3000 m2 zemin betonu, 160 m perde duvar.)

4-     Şehit Kemal Ünal Caddesine 180 m kanalizasyon yapımı ve Şükrü Gürleyen Caddesine 500 m Kanalizasyon yapımı,

5-   Belediyemize ait Umumi WC, gasılhane ve iş merkezi tamamlanıp hizmete sunulmuştur.

6-   Yeni yapılan itfaiye binası hizmete açılmıştır.

7-   Girne caddesine halkın kullanımı için park ve mesire yeri yapımı.

8-    Dere sokağı 1500 m2 parke yapımı, 150 m kanalizasyon yapımı.

H.Hasan ÖZCAN Caddesi beton parke kaplama çalışması.

 

9-   H.Hasan Özcan caddesine 100 m kanalizasyon yapımı.(Devam ediyor.)

10- Yaşar Topçu caddesine 500 m yaya kaldırımı yapımı.

11- Belediyemize yurt dışından (Avrupa standartlarına göre) 1 adet İtfaiye aracı kazandırılmıştır.

12-  Daha düzenli ve denetimli hizmet verebilmek amacıyla Zabıta ve Halkla İlişkiler Bürosu kurularak hizmete sunulmuştur.

13- DSİ tarafından yapılan sedde boyunca yol doldurulup düzenlenmesi yapılmaktadır.

14- Belediye plajı temizlenip halkın hizmetine sunulup, kulanılamayacak durumda olan kabinler restore edilerek hizmete açılmıştır.

15- Belediyede tüm birimler Bilgisayar sistemi ile donatılıp Bilgisayar otomasyonuna geçildi.

16- Yaşar Topçu caddesinin köprübaşı mevkiinden Cumhuriyet caddesine kadar 2800 m2 kaldırım betonlanması, yaklaşık 2000 m2 duvar yapımı ve ışıklandırılma çalışması yapılarak hizmete sunulmuştur.

17- Belediyemiz mezbahanesi tadilat yapılarak daha iyi hizmet verir hale getirilip, atıl durumda olan Bedford Kamyon et aracı haline getirilerek hizmete sunulmuştur.

18- Belediyemiz hizmet araçlarını bakımsız ve bazılarınıda atıl durumda devraldığımız halde bakım, onarım, tadilat sonucu İlçemize daha iyi bir hizmet verir hale getirdik.

19- İlçemiz sınırları içinde düzensiz yapılaşmaya engel olmak, sıkışıklığı gidermek  amacıyla mücavir alanları imara açarak, imar tadilatı da yapıp uygun bölgelerde 18 uygulaması ile daha modern, çağdaş, şehir konumuna yakışır bir Türkeli için çalışmalar yaptık.

20- Belediyemizce kurulan Televizyon vericileri onarılıp yeni receiverlar ilave edilmiştir.

21- Belediyemiz ilan ve anons sistemi artık ekonomik ömrünü doldurmuş olup, yaklaşık 2.500.000.000.- TL. maaliyetle yeni telsiz ses yayın sistemi kurulmuştur.

22- Heyelan nedeniyle bozulmuş olan Satı Köyü Kesnecik mevkiinden gelen su ishale hattının onarılarak suyun motorla basılması yerine, kendi cazibesiyle abonelere ulaşması sağlanmasıyla daha büyük ekonomik külfet önlenmiştir ve suyun daha fazla gelmesi sağlanmıştır.

 

SAYFANIN BAŞINA DÖNÜŞ

 

 

PROGRAMA ALINMIŞ İŞLERİMİZ

 

Pazaryeri’nin eski durumu

1- Pazaryeri İnşaatı : Yapımı düşünülen ilçemiz pazaryerinin toplam 4500 m2’lik zemin tesviye ve betonlamasının bu zamana kadar 3000 metrekarelik kısmı tamamen Belediyemiz imkanları ile yapılmış olup, halkımızın hizmetine sunulmuştur. Ancak geriye kalan 1500 m2lik zemin betonu ve tüm Pazar yerini kapalı hale getirebilmemiz için belediyemiz imkanlarımızın yetersizliği nedeni ile daha sonra imkanlar elverdiğince bu iş tamamlanacaktır.

Pazaryeri taban betonlaması imkanlar dahilinde daha da genişletilerek kapalı hale getirilecektir.

2- Terminal Binası: Yıllardan beri ilçemizin ihtiyacı olan şehirler arası otobüs terminalinin bulunmaması ilçemizde bir eksiklikti. Yapımı programlanan, plan ve projesi hazırlanan 2000 yılı birim fiyatlarına göre 355.000.000.000.- TL keşif bedelli (Terminal Binası, Toplantı Salonu, Düğün Salonu ve. müştemilatı) terminal kompleksi ve çevre düzenlemesi programa alınmıştır. Önümüzdeki günlerde inşaatına başlanacaktır.

 

İHTİYAÇ VE SORUNLAR

 

Belediyemizin varidatları çok az olduğundan yatırım yapılamamakta, ve periyodik olarak verilmesi gereken Belediye hizmetlerinde zaman zaman gecikmeler ve güçlükler ile karşılaşılmaktadır. Personel giderleri dahi zamanında ödenememektedir. Belediyemizden emekli olan işçi,memur ikramiyeleri halen ödenememiştir. Belediyemiz lojmanı restore edilemediğinden amacına uygun olarak kullanıma elverişli hale getirilememiştir.

 

Belediyemizin gelirleri, giderlerine göre daha kısıtlı olduğundan iç ve dış borçlarımız artmaktadır.

 

Bu nedenlerden dolayı Devlet eliyle yapılan yardımların artırılarak Belediyemizin maddi sıkıntılarının giderilmesi, Personel yetersizliğine çare bulunması, Belediyemizin Personel sıkıntısının giderilmesi , Yatırım yapılabilmesi için gerekli imkanların oluşturulması, Belediyemize gerekli olan birimlerin kurulması gerektiği görüş ve düşünceleri her zaman hizmetlerin en iyisine layık olan halkımızın mutluluğu için Belediyemiz imkanları seferber edilmektedir.

 

ANA SAYFA

 

ANA SAYFA